Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242022

BENH VIEN NHI TW 2

879 DE LA THANH, DONG DA, HA NOI

02439288880

20231110 13:44

77h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC, TRIEU SON, THANH HOA

02373725856

20231111 00:59

85h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102083

ATM CONG TY TAI CHINH FE

144 CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20231112 01:19

57h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20231112 06:01

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO