Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE, BIM SON, THANH HOA

02373771595

20230913 08:38

32h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0242157

BENH VIEN THE THAO VIET NAM

DO XUAN HOP, PHUONG MY DINH I, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230913 11:06

25h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230914 11:22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/9/2023

4

A1242191

VINCOM OCEAN PARK CDM

XA DA TON, GIA LAM, HA NOI

1900545415

20230914 10:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/9/2023


VPBank NEO