Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/02/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20:05

 

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0132021

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20221227 17:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

3

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

4

A0351009

VPBANK BEN THANH V

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

5

A0351008

VPBANK BEN THANH IV

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

6

A0351010

VPBANK BEN THANH VI

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

7

A0351007

VPBANK BEN THANH III

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

8

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG, DI AN, BINH DUONG

02743683979

20230115 4:56

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

9

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, PHUONG TAN QUY

02862650128

20230131 14:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

10

A0242035

DHCN GIAO THONG VAN TAI

54 TRIEU KHUC, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20230203 10:28

237h

Máy đã hoạt động bình thường

11

A0242040

TRUONG TH CHE TAO MAY

131 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20230208 14:54

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

12

A0242108

TRUONG TDTT THANH THIEU NHI

KDT DEN LU 2, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20230207 14:51

166h

Máy đã hoạt động bình thường

13

A0363001

ATM VPBANK PHU QUOC

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG, PHU QUOC, KIEN GIANG

02973948111

20230211 10:51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

14

A1363005

VPBANK PHU QUOC CDM

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG, PHU QUOC, KIEN GIANG

02973948111

20230210 16:46

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023


VPBank NEO