Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/07/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0182001

VPBANK PHU LAM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 8/7-18/7/2023

2

A1182002

ATM VPBANK PHU LAM CDM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 8/7-18/7/2023

3

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HA NOI

02439288880

20230707 16:57

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 7/7-13/7/2023

4

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20230710 05:54

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 13/7/2023


VPBank NEO