Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102022

BIG C PANDORA

1_1 TRUONG CHINH, PHUONG TAY THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20230906 10:50

70h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20230909 14:04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/9/2023

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20230909 15:37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/9/2023

4

A0132015

CONG TY XNK MAY DAI LAM

THON DEU, XA DAI LAM, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230908 22:20

49h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0156001

VPBANK AN GIANG

179-181 TRAN HUNG DAO, MY BINH, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20230910 16:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/9/2023

6

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20230909 13:18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/9/2023

7

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20230910 17:57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/9/2023

8

A1402002

VPBANK HONG HA CDM

86 NGUYEN VAN CU, PHUONG HONG HAI, HA LONG, QUANG NINH

1900545415

20230910 16:48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/9/2023


VPBank NEO