Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/04/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/04/2023

2

A0242155

NHA MAY THUAN HUNG- WOODSLAND

LO 49K, KCN QUANG MINH, XA QUANG MINH, ME LINH, HA NOI

02439288880

20230406 15:47

120h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242177

V-TOWER KIM MA

649 KIM MA, PHUONG NGOC KHANH, BA DINH, HA NOI

02439288880

20230408 09:51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/04/2023

4

A1300002

VPBANK LAGI CDM

153A11 LE LOI,TX LAGI,BINH THUAN, LAGI, BINH THUAN

02523835620

20230409 00:27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 12/04/2023


VPBank NEO