Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/04/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/04/2023

2

A0212001

VPBANK DO QUAN

10 TRAN PHU, PHUONG NANG TINH, NAM DINH, NAM DINH

02283528898

20230408 21:13

40h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242155

NHA MAY THUAN HUNG- WOODSLAND

LO 49K, KCN QUANG MINH, XA QUANG MINH, ME LINH, HA NOI

02439288880

20230406 15:47

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/04/2023

4

A0242177

V-TOWER KIM MA

649 KIM MA, PHUONG NGOC KHANH, BA DINH, HA NOI

02439288880

20230408 09:51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/04/2023

5

A1118002

VPBANK CAU GIAY CDM

2 NGUYEN KHANH TOAN, CAU GIAY, HA NOI

02437675730

20230408 11:59

47h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO