Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

20231107 17:28

47h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0356001

ATM VPBANK DAKLAK

35-37 NGO QUYEN, PHUONG TAN LOI, BUON ME THUOT, DAK LAK

02623661111

20231108 10:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11

3

A0230001

VPBANK SAM SON

47 NGUYEN DU, PHUONG TRUONG SON, SAM SON, THANH HOA

02373827027

20231109 12:56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11

4

A0206002

VPBANK BINH DINH

83 MAI XUAN THUONG, QUY NHON, BINH DINH

02563810028

20231109 15:26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11

5

A0132033

CTY GIAY HONG NGOC III

THON 2, XA AN HOI, BINH LUC, HA NAM

02043555565

20231109 10:27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11


VPBank NEO