Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158038

CTY GIAY HONG NGOC III

THON 2, XA AN HOI, BINH LUC, HA NAM

02263636666

20231107 9:53

25h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20231107 13:00

25h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

20231107 17:28

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/11


VPBank NEO