Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1245002

VPBANK DINH CONG CDM

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20230730 20:13

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

2

A0245001

VPBANK DINH CONG

A CAY TRAM A, XA DINH BINH, CA MAU, CA MAU

02903580080

20230731 17:09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

3

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20230803 14:46

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

4

A0101017

VPBANK HA NOI I

5 DIEN BIEN PHU, PHUONG DIEN BIEN, BA DINH, HA NOI

02439423635

20230805 11:22

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

5

A0101018

VPBANK HA NOI II

5 DIEN BIEN PHU, PHUONG DIEN BIEN, BA DINH, HA NOI

02439423635

2023 18:170804

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

6

A0246001

VPBANK HO NAI

44_3 QL1A, KP 8B, PHUONG TAN BIEN, BIEN HOA, DONG NAI

02518889379

20230805 11:47

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 08/08/2023

7

A1246003

VPBANK HO NAI CDM

44_3 QL1A, KP 8B, PHUONG TAN BIEN, BIEN HOA, DONG NAI

02518889379

20230805 11:20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 08/08/2023

8

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20230804 16:34

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

9

A0337001

VPBANK UONG BI

496 QUANG TRUNG, PHUONG QUANG TRUNG, UONG BI, QUANG NINH

02033567881

20230804 10:30

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

10

A0362005

CONG TY MAY VAN PHU II

THON PHONG LAI 1, XA DONG PHONG, NHO QUAN, NINH BINH

02293835666

20230804 19:41

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 08/08/2023

11

A1201002

VPBANK HANG XANH CDM

10A NGUYEN THI MINH KHAI, PHUONG DAKAO, QUAN 1, HO CHI MINH

02854456701

20230805 17:57

42h

Máy đã hoạt động bình thường

12

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20230803 16:26

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023


VPBank NEO