Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1356002

VPBANK DAKLAK CDM

35-37 NGO QUYEN, PHUONG TAN LOI, BUON ME THUOT, DAK LAK

02623661111

20230903 22:09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/9/2023

2

A0102022

BIG C PANDORA

1_1 TRUONG CHINH, PHUONG TAY THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20230906 10:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/9/2023

3

A0207003

VPBANK HIEP HOA 2

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU, HIEP HOA, BAC GIANG

02043863544

20230906 06:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 7/9/2023


VPBank NEO