Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/07/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

1704h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0242154

CONG TY HOANG VU

CUM CN TT PHUNG, DAN PHUONG, HA NOI

02439288880

20230629 16:21

140h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO