Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 31/07/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 3/8/2022

2

A0159008

CONG TY TNHH GIAY VIET HAO

THON QUYNH KHUE, XA KIM XUYEN,KIM THANH,HAI DUONG

02203837808

20220728 18: 47

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0287001

VPBANK SONG DA

TO 13,DAI LO THINH LANG,PHUONG TAN THINH,HOA BINH,HOA BINH

02183888995

20220729 14: 29

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI, PHUONG 3,TAN BINH,HO CHI MINH

02839910980

20220729 09: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/8/2022

5

A1356002

VPBANK DAKLAK CDM

35-37 NGO QUYEN, PHUONG TAN LOI,BUON ME THUOT,DAK LAK

02623661111

20220801 07: 26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/8/2022

6

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON,HOC MON,HO CHI MINH

02836200360

20220731 16: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/8/2022

7

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220801 06: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/8/2022

8

A0384001

VPBANK SA DEC

309 DAI LO HUNG VUONG, PHUONG 1,SA DEC,DONG THAP

02773876123

20220730 09: 15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/8/2022

9

A0225006

TTTM GO THAI NGUYEN

KDC DUONG VIET BAC, PHUONG TAN LAP,THAI NGUYEN,THAI NGUYEN

02083656769

20220801 12: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/8/2022

10

A0242179

CONG AN QUAN BAC TU LIEM II

TDP PHUC LY 4, PHUONG MINH KHAI,BAC TU LIEM,HA NOI

02439288880

20220801 15: 51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/8/2022

11

A0394001

VPBANK PHO YEN

45 TRUONG CHINH, PHUONG BA HANG,PHO YEN,THAI NGUYEN

02083656769

20220801 15: 14

 

Dự kiến di dời ngày 2/8/2022

12

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220731 22: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/8/2022

13

A0399001

VPBANK KIM TAN

DUONG NGA SAU, PHUONG KIM LAN,LAO CAI,LAO CAI

 

20220801 11: 44

 

Đã di dời


VPBank NEO