Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220825 23: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/9/2022

2

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20220828 18: 34

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0157001

VPBANK LONG AN

SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, TAN AN, LONG AN

02723524524

20220825 14: 41

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242173

CTY TNHH MOLEX VIET NAM

P-15, KCN THANG LONG, XA KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20220827 11: 13

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20220827 21: 52

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A1157006

VPBANK LONG AN CDM

SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, TAN AN, LONG AN

02723524524

20220825 13: 41

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242170

CTY PANASONIC II

LO J1-J2, KCN THANG LONG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20220831 03: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/9/2022

8

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220830 22: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/9/2022


VPBank NEO