Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/3/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

02838940692

 

20220323 11: 14

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/04/2022

2

A0132006

CONG TY SUNTECH

THON NGO XA,CHAU MINH,HIEP HOA

02043555565

 

20220323 17: 22

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/04/2022

3

A0102087

ATM PKDK TAN BINH

LO 2-6 LE TRONG TAN, TAN PHU,HCM

02839485934

 

20220329 10: 12

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/04/2022

4

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO18,TRUONGCHINH,X.TRUONG,N.DINH

02283830545

 

20220329 10: 43

ATM đã hoạt động bình thường

5

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI,P3,TAN BINH,HCM

02839910980

 

20220329 14: 38

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE,NAM DINH

02283935961

 

20220330 12: 40

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/04/2022

7

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, BA DON, QB

02323518989

 

20220330 19: 08

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/04/2022


VPBank NEO