Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20220923 04:00

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0102057

TT VAN HOA QUAN 12

9 QL 22, PHUONG TRUNG MY TAY, BINH THANH, HO CHI MINH

02838940690

20220922 16:22

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20220926 22: 42

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0276001

VPBANK DONG HA

17 TRAN HUNG DAO, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333559989

20220927 14: 55

 

máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220929 23: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 1/10/2022

6

A0103003

VINCOM HAI PHONG

1 LE THANH TONG, NGO QUYEN, HAI PHONG

02253757799

20220930 12: 15

 

Đã di dời


VPBank NEO