Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/08/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220819 10: 02

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0373002

VPBANK TRUNG CHANH II

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220819 09: 48

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220825 23: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/9/2022

4

A0157001

VPBANK LONG AN

SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, TAN AN, LONG AN

02723524524

20220825 13: 23

121h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1157006

VPBANK LONG AN CDM

SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, TAN AN, LONG AN

02723524524

20220825 13: 36

121h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0367001

ATM VPBANK DI AN

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2, DI AN, BINH DUONG

02743795929

20220828 15: 32

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242069

CHUNG CU A5

CC A5 TRAN DANG NINH, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20220826 20: 59

62h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20220829 09: 04

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0310001

VPBANK HA THANH

R6,ROYALCITY,72 NGUYENTRAI, THUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI

02466640036

20220828 07: 19

57h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20220828 18: 34

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0242173

CTY TNHH MOLEX VIET NAM

P-15, KCN THANG LONG, XA KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20220827 11: 13

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20220827 21: 52

65h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0155009

ATM BAO BI DAI LUC DONG NAI

LO 4-4A DUONG SO 10, KCN HO NAI 3, TRANG BOM, DONG NAI

02513948958

20220828 07:14

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A1245002

VPBANK DINH CONG CDM

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20220827 00:29

56h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO