Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/3/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

02838940692

20220323 11: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/04/2022

2

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220326 06:41

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220326 06:49

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132006

CONG TY SUNTECH

THON NGO XA,CHAU MINH,HIEP HOA

02043555565

20220323 17: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/04/2022

5

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TDP A1,P.BAC SON,PHOYEN,T.NGUYEN

02083656769

20220328 14: 34

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102087

ATM PKDK TAN BINH

LO 2-6 LE TRONG TAN, TAN PHU,HCM

02839485934

20220329 10: 12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/04/2022

7

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO18,TRUONGCHINH,X.TRUONG,N.DINH

02283830545

20220329 10: 43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/03/2022

8

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI,P3,TAN BINH,HCM

02839910980

20220329 14: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/03/2022


VPBank NEO