Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20220923 04:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2022

2

A0102057

TT VAN HOA QUAN 12

9 QL 22, PHUONG TRUNG MY TAY, BINH THANH, HO CHI MINH

02838940690

20220922 16:22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2022

3

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20220925 05: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20220926 22: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2022

5

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20220927 11: 21

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0296001

VPBANK QUANG NAM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, TAM KY, QUANG NAM

0235383003

20220927 10: 38

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1286002

VPBANK HAM NGHI CDM

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, THANH KHE, DA NANG

02363575444

20220927 10: 59

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20220927 12: 08

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1268002

VPBANK SON TRA CDM

1094 NGO QUYEN, PHUONG AN HAI TAY, SON TRA, DA NANG

02363946797

20220927 12: 12

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0104006

CTY LOVEPOP DA NANG

X9-1,14B-11B,KCN HOAKHANH,P.HOAKHANHBAC, LIEN CHIEU, DA NANG

02363835090

20220927 09: 54

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A1296003

VPBANK QUANG NAM CDM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, TAM KY, QUANG NAM

0235383003

20220927 11: 32

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20220927 14: 10

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0276001

VPBANK DONG HA

17 TRAN HUNG DAO, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333559989

20220927 14: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2022

14

A0206002

VPBANK BINH DINH

83 MAI XUAN THUONG, QUY NHON, BINH DINH

02563810028

20220927 15: 10

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0102108

ATM TOA NHA ACM

96 CAO THANG, PHUONG 4, QUAN 3, HO CHI MINH

02838210076

20220927 23: 01

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A0222001

VPBANK BAC NINH

34 LY THAI TO, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20220927 14: 57

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A1197006

VPBANK CONG HOA CDM

19C CONG HOA, PHUONG 9, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20220927 18: 02

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

18

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20220927 11: 05

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO