Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20220818 10: 00

 

ATM đang hoạt động bình thường

2

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220819 10: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

3

A0373002

VPBANK TRUNG CHANH II

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220819 09: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

4

A1273002

VPBANK BINH PHU CDM

56 BINH PHU, PHUONG 11, QUAN 6, HO CHI MINH

02837555966

20220822 09: 53

 

ATM đang hoạt động bình thường

5

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220825 23: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

6

A0157001

VPBANK LONG AN

SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, TAN AN, LONG AN

02723524524

20220825 13: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

7

A1157006

VPBANK LONG AN CDM

SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, TAN AN, LONG AN

02723524524

20220825 13: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

8

A0367001

ATM VPBANK DI AN

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2, DI AN, BINH DUONG

02743795929

20220828 15: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

9

A0242069

CHUNG CU A5

CC A5 TRAN DANG NINH, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20220826 20: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

10

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20220829 09: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

11

A0242108

TRUONG TDTT THANH THIEU NHI

KDT DEN LU 2, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20220828 19: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

12

A0310001

VPBANK HA THANH

R6,ROYALCITY,72 NGUYENTRAI, THUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI

02466640036

20220828 07: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

13

A0230001

VPBANK SAM SON

47 NGUYEN DU, PHUONG TRUONG SON, SAM SON, THANH HOA

02373827027

20220828 20: 58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

14

A0142001

VPBANK TRANG AN

99 HOANG CAU, PHUONG O CHO DUA, DONG DA, HA NOI

02437478322

20220829 08: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

15

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20220828 18: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

16

A0242173

CTY TNHH MOLEX VIET NAM

P-15, KCN THANG LONG, XA KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20220827 11: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/8/2022

17

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20220827 21: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022


VPBank NEO