Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/07/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14,QUAN 3,HO CHI MINH

02835262301

20220715 10: 33

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 3/8/2022

3

A0102004

VPBANK HO CHI MINH 4

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220723 14: 29

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A1102073

VPBANK HO CHI MINH CDM

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220724 18: 18

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0101017

VPBANK HA NOI I

5 DIEN BIEN PHU, PHUONG DIEN BIEN,BA DINH,HA NOI

02439423635

20220725 11: 57

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0391001

VPBANK HOA LU

925 DAI CO VIET, TT THIEN TON,HOA LU,NINH BINH

02293835666

20220727 11: 46

 

Đã di dời

7

A0396001

VPBANK DONG VAN

185 TDP NGUYEN HUU TIEN, TX. DUY TIEN,DUY TIEN,HA NAM

 

20220727 11: 34

 

Đã di dời

8

A0159008

CONG TY TNHH GIAY VIET HAO

THON QUYNH KHUE, XA KIM XUYEN,KIM THANH,HAI DUONG

02203837808

20220728 18: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

9

A0287001

VPBANK SONG DA

TO 13,DAI LO THINH LANG,PHUONG TAN THINH,HOA BINH,HOA BINH

02183888995

20220729 14: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

10

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI, PHUONG 3,TAN BINH,HO CHI MINH

02839910980

20220729 09: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/8/2022


VPBank NEO