Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/3/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

02838940692

20220323 11: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/04/2022

2

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220326 06:41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/03/2022

3

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220326 06:49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/03/2022

4

A0165001

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH

29T1, KDT THNC, CAU GIAY, HN

02462695986

20220326 20:40

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132006

CONG TY SUNTECH

THON NGO XA,CHAU MINH,HIEP HOA

02043555565

20220323 17: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/3/2022

6

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

KHU I,TRUNGNGHIA,THANHTHUY,P.THO

02106261666

20220326 21: 22

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO E13-E14, CCNDN DONGTHO,B.NINH

02223893686

20220326 14: 40

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0235011

VPBANK HA TAY

HUD3 TOWER,121TO HIEU,HADONG,HN

02433552701

20220326 08: 02

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0391001

VPBANK HOA LU

925 DAI CO VIET, TT THIEN TON, HOA LU, NINH BINH

02293835666

20220326 14: 36

 

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TDP A1,P.BAC SON,PHOYEN,T.NGUYEN

02083656769

20220328 14: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/03/2022

11

A0102087

ATM PKDK TAN BINH

LO 2-6 LE TRONG TAN, TAN PHU,HCM

02839485934

20220329 10: 12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/04/2022


VPBank NEO