Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220221 17: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/03/2022

2

A0210001

VPBANK LE VAN VIET

224A LE VAN VIET, Q9. TP HCM

02854094600

20220226 17: 10

64h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220226 08: 50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/03/2022

4

A0103008

CONG TY LUCKY VIETNAM I

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220228 22: 50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/03/2022

5

A0242013

CONG AN HUYEN BA VI

QL32, TT TAY DANG, BA VI, HN

02462662577

20220228 16: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/03/2022

6

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

14 AN DUONG VUONG, HOA BINH

02183897068

20220228 17: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/03/2022


VPBank NEO