Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20220923 04:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

2

A0102057

TT VAN HOA QUAN 12

9 QL 22, PHUONG TRUNG MY TAY, BINH THANH, HO CHI MINH

02838940690

20220922 16:22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2022

3

A0187003

VPBANK KIEN AN 2

125 TRAN THANH NGO, KIEN AN, HAI PHONG

02253577755

20220924 18: 35

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20220925 05: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

5

A0366002

ATM CTY CP HOANG SON I

THON 2, XA DUC LIEU, BU DANG, BINH PHUOC

02713883939

20220925 06: 44

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20220926 22: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

7

A1127002

VPBANK DIEN BIEN PHU CDM

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, THANH KHE, DA NANG

02363758939

20220927 12: 10

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0137001

VPBANK DONG DA

171 DONG DA, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20220927 12: 53

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20220927 10: 57

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1397002

VPBANK QUANG NGAI CDM

444-446 QUANG TRUNG, P. NGUYEN NGHIEM, QUANG NGAI, QUANG NGAI

1900545415

20220927 14: 02

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0127001

VPBANK DIEN BIEN PHU

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, THANH KHE, DA NANG

02363758939

20220927 13: 36

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20220927 11: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

13

A0296001

VPBANK QUANG NAM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, TAM KY, QUANG NAM

0235383003

20220927 10: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

14

A0253001

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC, QUY NHON, BINH DINH

02563647168

20220927 10: 33

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A1286002

VPBANK HAM NGHI CDM

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, THANH KHE, DA NANG

02363575444

20220927 10: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

16

A1104005

VPBANK DA NANG CDM

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20220927 11: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A1363005

VPBANK PHU QUOC CDM

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG, PHU QUOC, KIEN GIANG

02973948111

20220926 09: 51

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

18

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20220927 14: 14

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

19

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20220927 12: 08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

20

A1268002

VPBANK SON TRA CDM

1094 NGO QUYEN, PHUONG AN HAI TAY, SON TRA, DA NANG

02363946797

20220927 12: 12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

21

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20220927 13: 49

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

22

A0104006

CTY LOVEPOP DA NANG

X9-1,14B-11B,KCN HOAKHANH,P.HOAKHANHBAC, LIEN CHIEU, DA NANG

02363835090

20220927 09: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

23

A1296003

VPBANK QUANG NAM CDM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, TAM KY, QUANG NAM

0235383003

20220927 11: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

24

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20220927 14: 10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

25

A0195001

VPBANK NGUYEN TRI PHUONG

05 NGUYEN HUU THO, PHUONG HOA THUAN TAY, HAI CHAU, DA NANG

02363614607

20220927 10: 43

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

26

A1318002

VPBANK CHAU DOC CDM

62-64 NGUYEN VAN THOAI, CHAU DOC, AN GIANG

02963569991

20220926 18: 47

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

27

A0276001

VPBANK DONG HA

17 TRAN HUNG DAO, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333559989

20220927 14: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

28

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE, THUA THIEN HUE

02343545556

20220927 14: 59

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

29

A0206002

VPBANK BINH DINH

83 MAI XUAN THUONG, QUY NHON, BINH DINH

02563810028

20220927 15: 10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

30

A0102108

ATM TOA NHA ACM

96 CAO THANG, PHUONG 4, QUAN 3, HO CHI MINH

02838210076

20220927 23: 01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

31

A0222001

VPBANK BAC NINH

34 LY THAI TO, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20220927 14: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

32

A1197006

VPBANK CONG HOA CDM

19C CONG HOA, PHUONG 9, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20220927 18: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022

33

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20220927 11: 05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/9/2022


VPBank NEO