Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/07/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14,QUAN 3,HO CHI MINH

02835262301

20220715 10: 33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

2

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 3/8/2022

3

A0102004

VPBANK HO CHI MINH 4

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220723 14: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

4

A0102001

VPBANK HO CHI MINH

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220723 14: 39

120h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1102073

VPBANK HO CHI MINH CDM

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220724 18: 18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

6

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220726 06: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/7/2022

7

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220726 00: 18

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0101017

VPBANK HA NOI I

5 DIEN BIEN PHU, PHUONG DIEN BIEN,BA DINH,HA NOI

02439423635

20220725 11: 57

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

THON PHONG COC, XA XUAN MINH,THO XUAN,THANH HOA

02373725856

20220726 12: 37

35h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0256001

VPBANK HAI AN

346 VAN CAO, PHUONG DANG LAM,HAI AN,HAI PHONG

02253545118

20220726 22: 24

34h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO