Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/06/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA,HA TINH,HA TINH

02393685222

20220618 12: 17

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

2

A0367001

ATM VPBANK DI AN

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2,DI AN,BINH DUONG

02743795929

20220624 09: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

3

A0367002

ATM VPBANK DI AN 02

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2,DI AN,BINH DUONG

02743795929

20220624 09: 01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

4

A0102087

ATM PKDK TAN BINH

LO 2-6 LE TRONG TAN, TAY THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02839485934

20220624 09: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

5

A0159004

CONG TY AN PHAT

LO CN 11-12, CUM CN AN DONG,NAM SACH,HAI DUONG

2203837808

20220622 10: 02

144h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1262002

VPBANK VUNG TAU CDM

13 NGUYEN THAI HOC, KHU TTTM 15 TANG,VUNG TAU,BA RIA VUNG TAU

2543577272

20220625 11: 57

54h

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/6/2022

7

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU,BAC NINH,BAC NINH

2223893686

20220625 07: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2022

8

A0262001

VPBANK VUNG TAU

13 NGUYEN THAI HOC, KHU TTTM 15 TANG,VUNG TAU,BA RIA VUNG TAU

2543577272

20220625 11: 20

54h

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/6/2022

9

A0253001

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC,QUY NHON,BINH DINH

2563647168

20220625 15: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/6/2022

10

A0158009

SONG HONG-HAI HAU II

XA HAI PHUONG, HAI HAU,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220627 22: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/6/2022

11

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02838210076

20220627 18: 18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/6/2022

12

A0132021

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH,VIET YEN,BAC GIANG

02043555565

20220627 18: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/6/2022


VPBank NEO