Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220221 17: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/03/2022

2

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220226 09: 24

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220226 08: 43

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HN

02439288880

20220225 22: 25

60h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0210001

VPBANK LE VAN VIET

224A LE VAN VIET, Q9. TP HCM

02854094600

20220226 17: 10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/03/2022

6

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220226 08: 50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/03/2022


VPBank NEO