Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/12/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

3

A0224001

VPBANK QUANG TRI

38 QL9, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20221218 01: 50

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221220 16: 58

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20221223 07: 53

75h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221223 21: 33

67H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0155018

ATM NGHIA KY

TO 7, KHU PHO 8, PHUONG LONG BINH, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20221224 21: 32

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0158009

SONG HONG-HAI HAU II

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221224 06: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/12/2022

9

A0242159

CONG TY RYONAN

LO B10 KCN THANG LONG, XA KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20221224 12: 29

51h

Phát sinh lỗi bộ phận khác, ngày 27/12/22 sửa tiếp

10

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

02213856666

20221224 12: 36

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/12/2022

11

A1139002

ATM VPBANK GO VAP CDM

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20221224 17: 15

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20221224 17: 32

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A1144002

VPBANK HOA HUNG CDM

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15, QUAN 10, HO CHI MINH

02838646092

20221224 23: 42

36h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A1224002

VPBANK QUANG TRI CDM

38 QL9, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20221223 19: 22

65h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A1286002

VPBANK HAM NGHI CDM

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, THANH KHE, DA NANG

02363575444

20221224 18: 26

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A0242023

BENH VIEN NHI TW 3

879 DE LA THANH, BA DINH, HN, BA DINH, HA NOI

02439288880

20221224 9:43

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/12/2022

17

A1269009

VPBANK GIA DINH CDM 3

269 PHAN XICH LONG, PHUONG 2, PHU NHUAN, HO CHI MINH

02835176227

20221223 17:49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/12/2022


VPBank NEO