Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/10/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/10/2022

2

A1172002

ATM VPBANK BUI HUU NGHIA CDM

474A TRAN HUNG DAO, PHUONG 2, QUAN 5, HO CHI MINH

02839240363

20221025 12: 06

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0384001

VPBANK SA DEC

309 DAI LO HUNG VUONG, PHUONG 1, SA DEC, DONG THAP

02773876123

20221025 7: 25

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242022

BENH VIEN NHI TW 2

879 DE LA THANH, BA DINH, HA NOI

02439288880

20221024 14: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/10/2022

5

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20221025 10: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/10/2022

6

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

02838210076

20221025 14: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/10/2022

7

A0242144

VINCOM BAC TU LIEM

234 PHAM VAN DONG, CO NHUE, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20221026 15: 08

 

Di dời


VPBank NEO