Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH

02838691990

20220915 16: 37

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158030

CTY TNHH THEP SHENGLI

KCN CAU NGHIN, TT AN BAI, QUYNH PHU, THAI BINH

02273642159

20220923 08: 13

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20220923 04:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/9/2022

4

A0102057

TT VAN HOA QUAN 12

9 QL 22, PHUONG TRUNG MY TAY, BINH THANH, HO CHI MINH

02838940690

20220922 16:22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2022

5

A0131003

DH CN GTVT VINH PHUC

PHUONG DONG TAM, VINH YEN, VINH PHUC

02113720138

20220923 11: 05

 

Máy ATM đã chấm dứt hoạt động

6

A1278002

VPBANK LE LOI CDM

208 LE LOI, BAC GIANG, BAC GIANG

02043556633

20220924 17: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/9/2022

7

A0187003

VPBANK KIEN AN 2

125 TRAN THANH NGO, KIEN AN, HAI PHONG

02253577755

20220924 18: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/9/2022

8

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20220925 05: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/9/2022


VPBank NEO