Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/11/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/11/2022

2

A0158006

SONG HONG-NGHIA HUNG I

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221123 21: 57

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20221123 19: 43

 

NCC đã đến sửa ngày 25/11 nhưng bị lỗi lại. Dự kiến NCC sửa tiếp vào 26/11/22

4

A0288001

VPBANK DONG HUONG

409 DL LE LOI,P.DONGHUONG,T.HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/12/2022


VPBank NEO