Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20220818 10: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/8/2022

2

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220819 10: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/8/2022

3

A0373002

VPBANK TRUNG CHANH II

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220819 09: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/8/2022

4

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20220819 09: 37

147h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1139002

ATM VPBANK GO VAP CDM

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20220819 09: 29

147h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0220009

TIEP DAN UBND KIM BOI

TT BO, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220823 08: 01

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1273002

VPBANK BINH PHU CDM

56 BINH PHU, PHUONG 11, QUAN 6, HO CHI MINH

02837555966

20220822 09: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/8/2022

8

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20220823 15: 03

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20220823 22: 02

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220823 15: 35

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

02223893686

20220823 20: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/8/2022


VPBank NEO