Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/07/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1194002

VPBANK LE VAN SY CDM

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14,QUAN 3,HO CHI MINH

02835262301

20220715 11:27

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

2

A0194001

VPBANK LE VAN SY

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14,QUAN 3,HO CHI MINH

02835262301

20220715 10: 33

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

3

A0363001

ATM VPBANK PHU QUOC

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG,PHU QUOC,KIEN GIANG

02973948111

20220717 19: 44

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

4

A1363005

VPBANK PHU QUOC CDM

133 NGUYEN TRUNG TRUC, TT DUONG DONG,PHU QUOC,KIEN GIANG

02973948111

20220717 19: 51

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

5

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2022

6

A0102113

BIG C DI AN

TTTM BIG C DI AN, P. DONG HOA,TX DI AN,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20220720 11: 21

Máy ATM đã hoạt động bình thường

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1165012

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH CDM 2

29T1, HOANG DAO THUY, TRUNG HOA,CAU GIAY,HA NOI

02462695986

20220723 00: 16

Máy ATM đã hoạt động bình thường

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH,NAM TU LIEM,HA NOI

02439288880

20220723 19: 28

Máy ATM đã hoạt động bình thường

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0102004

VPBANK HO CHI MINH 4

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220723 14: 29

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

10

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON,THUY NGUYEN,HAI PHONG

02253757799

20220722 23: 10

Máy ATM đã hoạt động bình thường

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANG NAM

02353922003

20220723 03: 34

Máy ATM đã hoạt động bình thường

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0102001

VPBANK HO CHI MINH

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220723 14: 39

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/7/2022

13

A1250002

VPBANK TAY HO CDM

LKC39, KNO THAP TANG A1TT11,P. XUAN TAO,BAC TU LIEM,HA NOI

02473056931

20220723 00: 16

Máy ATM đã hoạt động bình thường

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, P. TRAN HUNG DAO,THAI BINH,THAI BINH

02273642159

20220724 17: 23

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2022

15

A0131001

VPBANK VINH PHUC

1 ME LINH,VINH YEN,VINH PHUC

02113720138

20220724 21: 24

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2022

16

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA,YEN MY,HUNG YEN

02213856666

20220723 16: 03

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2022

17

A0366002

ATM CTY CP HOANG SON I

THON 2, XA DUC LIEU,BU DANG,BINH PHUOC

02713883939

20220723 18: 42

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2022

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2022


VPBank NEO