Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/4/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1352002

VPBANK TRUNG SON CDM

49-51 DUONG 9A,BINHCHANH, HCM

02873042080

20220415 09: 01

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 28/4/2022

2

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG11,KCN VSIP BN,TS,B.NINH

02223893686

20220415 16: 59

166h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KCNCAISON,HANGBANG,KV4,CANTHO

02923815766

20220415 02: 15

183h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132013

CONG TY MAY QT

XA TAN SOI, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20220421 18: 18

88h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1210002

ATM VPBANK LE VAN VIET CDM

224A LE VAN VIET, Q9. TP HCM

2854094600

20220422 17: 18

63h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1229002

VPBANK BINH THUAN CDM

132 TRAN HUNG DAO, PHAN THIET,BT

2523835618

20220423 08: 29

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1201002

VPBANK HANG XANH CDM

10A NGUYEN THI MINH KHAI,Q.1,HCM

2854456701

20220423 13: 34

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242076

TOA NHA CEO

TOA NHA CEO,PHAMHUNG,TU LIEM, HN

2439288880

20220424 02: 09

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU,BINHTHANH, HCM

2838210076

20220424 05: 10

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0242035

DHCN GIAO THONG VAN TAI

54 TRIEU KHUC, THANH XUAN, HN

2462662577

20220423 13: 26

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0242050

TRAI TAM GIAM SO 2

TT THUONG TIN, HN

2439288880

20220423 07: 32

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0210001

VPBANK LE VAN VIET

224A LE VAN VIET, Q9. TP HCM

2854094600

20220422 13: 59

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO