Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/3/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1255002

VPBANK NO TRANG LONG CDM

151 NO TRANG LONG,BINH THANH,HCM

02854453844

20220317 10: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/3/2022

2

A0255001

VPBANK NO TRANG LONG

151 NO TRANG LONG,BINH THANH,HCM

02854453844

20220317 11: 15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/3/2022

3

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, TP NAM DINH

02283555678

20220321 15: 48

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242014

CONG AN THI XA SON TAY

NGA TU VIEN 5, TX. SON TAY, HN

02462662577

20220322 14: 48

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

02838940692

20220323 11: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/04/2022

6

A1224002

VPBANK QUANG TRI CDM

16 HUNG VUONG,DONG HA,QUANG TRI

02333556883

20220322 16: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 24/3/2022

7

A0132006

CONG TY SUNTECH

THON NGO XA,CHAU MINH,HIEP HOA

02043555565

20220323 17: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/3/2022

8

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG,DUCHOA,LONGAN

02723524524

20220322 10: 26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/3/2022

9

A0353002

ATM CONG TY MAY HUU HOANG

A6-40 D.11,LONGTHANHUNG,T.GIANG

02733868848

20220323 14: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/3/2022


VPBank NEO