Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/09/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH

02838691990

20220915 16: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/9/2022

2

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20220921 18: 54

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0158030

CTY TNHH THEP SHENGLI

KCN CAU NGHIN, TT AN BAI, QUYNH PHU, THAI BINH

02273642159

20220923 08: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/9/2022

4

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20220923 04:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/9/2022

5

A0102057

TT VAN HOA QUAN 12

9 QL 22, PHUONG TRUNG MY TAY, BINH THANH, HO CHI MINH

02838940690

20220922 16:22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2022


VPBank NEO