Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/02/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHAU TRINH, DA NANG

02363835090

20220222 08: 51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/02/2022

2

A1104005

VPBANK DA NANG CDM

112 PHAN CHAU TRINH, DA NANG

02363835090

20220222 08: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/02/2022

3

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HN

02439288880

20220211 14: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242004

CONG AN HUYEN MY DUC

KHU C5,TT DAI NGHIA,MY DUC,HN

02435378701

20220221 13: 25

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 24/02/2022

5

A0242169

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F,KCN TIEN HAI,T. HAI,T. BINH

02439288880

20220221 12: 43

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220221 17: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 24/02/2022

7

A0242170

CTY PANASONIC II

LO J1-J2 KCN THANGLONG,D.ANH,HN

02439288880

20220221 12: 51

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO