Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/4/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0301001

VPBANK GIA LAI

30 TRAN PHU, PLEIKU, GIA LAI

02693864455

20220415 08: 49

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022

2

A1352002

VPBANK TRUNG SON CDM

49-51 DUONG 9A,BINHCHANH, HCM

02873042080

20220415 09: 01

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022

3

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG11,KCN VSIP BN,TS,B.NINH

02223893686

20220415 16: 59

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022

4

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KCNCAISON,HANGBANG,KV4,CANTHO

02923815766

20220415 02: 15

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022

5

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20220421 05: 04

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO18,TRUONGCHINH,X.TRUONG,N.DINH

02283830545

20220421 14: 09

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102056

BIG C CANTAVIL

1 AP 3 KDT MOI AN PHU, Q2, TPHCM

02838210076

20220421 13: 33

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20220421 14: 21

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0391001

VPBANK HOA LU

925 DAI CO VIET,HOA LU,NINH BINH

02293835666

20220421 10: 16

 

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0367002

ATM VPBANK DI AN 02

18 DI AN-TRUONG KHE,DIAN,B.DUONG

02743795929

20220421 09: 08

 

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0242169

CTY PANASONIC I

LO J1-J2 KCN THANGLONG,D.ANH,HN

02439288880

20220420 14: 04

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

TT BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20220421 12: 04

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022

13

A0132013

CONG TY MAY QT

XA TAN SOI, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20220421 18: 18

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022


VPBank NEO