Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/3/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1162002

ATM VPBANK NAM SAI GON CDM

332A HUYNH TAN PHAT, Q7, TPHCM

02838722876

20220314 09: 26

 

Atm đã hoạt động bình thường

2

A0162001

VPBANK NAM SAI GON

332A HUYNH TAN PHAT, Q7, TPHCM

02838722876

20220314 08: 27

 

Atm đã hoạt động bình thường

3

A0222001

VPBANK BAC NINH

34 LY THAI TO, BAC NINH

02223893686

20220315 14: 49

 

Atm đã hoạt động bình thường

4

A1255002

VPBANK NO TRANG LONG CDM

151 NO TRANG LONG,BINH THANH,HCM

02854453844

20220317 10: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/3/2022

5

A0255001

VPBANK NO TRANG LONG

151 NO TRANG LONG,BINH THANH,HCM

02854453844

20220317 11: 15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/3/2022

6

A0276001

VPBANK DONG HA

17 TRAN HUNG DAO, DONG HA, Q.TRI

02333559989

20220319 15: 45

 

Atm đã hoạt động bình thường

7

A1230002

VPBANK SAM SON CDM

47 NGUYEN DU, SAM SON, THANH HOA

02373827027

20220320 22: 43

 

Atm đã hoạt động bình thường

8

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI,P3,TAN BINH,HCM

02839910980

20220320 22: 49

 

Atm đã hoạt động bình thường

9

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG11,KCN VSIP BN,TS,B.NINH

02223893686

20220319 11: 12

 

Atm đã hoạt động bình thường

10

A0116001

VPBANK CHUONG DUONG

562 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN, HN

02438729263

20220321 15: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/3/2022

11

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220321 12: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/3/2022

12

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, LOC HA, NAM DINH

02283830545

20220321 19: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/3/2022


VPBank NEO