Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/12/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

3

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20221218 01: 50

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/12/2022

4

A1222002

ATM VPBANK BAC NINH CDM

34 LY THAI TO, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20221219 11:22

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 22/12/2022

5

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221220 16: 58

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 22/12/2022

6

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221221 07: 23

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 22/12/2022


VPBank NEO