Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/11/2022

2

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221118 11: 39

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/11/2022

3

A0116001

VPBANK CHUONG DUONG

562 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN, HA NOI

02438729263

20221119 17: 15

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1106012

VPBANK SAI GON CDM

129 NGUYEN CHI THANH, PHUONG 9, QUAN 5, HO CHI MINH

02838210076

20221119 22: 49

36h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0310001

VPBANK HA THANH

R6,ROYALCITY,72 NGUYENTRAI, THUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI

02466640036

20221120 13: 25

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 22/11/2022

6

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI, PHUONG 3, TAN BINH, HO CHI MINH

02839910980

20221119 21: 01

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 22/11/2022

7

A1391002

VPBANK HOA LU CDM

925 DAI CO VIET, TT THIEN TON, HOA LU, NINH BINH

02293835666

20221119 23: 01

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 22/11/2022


VPBank NEO