Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/10/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0383001

VPBANK BA RIA

44 BACH DANG, KP 2, PHUONG PHUOC TRUNG, BA RIA, BA RIA VUNG TAU

 

20221013 3:40

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/10/2022

3

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20221015 05: 55

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20221018 18: 52

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20221019 15: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 24/10/2022


VPBank NEO