Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/06/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANG NAM

02353922003

20220614 10: 49

150

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A,LONG BIEN,HA NOI

02439288880

20220617 21: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/6/2022

3

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357-359 PHAM HUNG,BINH CHANH,HO CHI MINH

02837580686

20220617 10: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/6/2022

4

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA,HA TINH,HA TINH

02393685222

20220618 12: 17

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/6/2022

5

A1161002

VPBANK LY TU TRONG CDM

126 LY TU TRONG, PHUONG AN THOI,BINH THUY,CAN THO

02923768788

20220617 17: 43

96h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0282001

VPBANK LE THANH NGHI

215 LE THANH NGHI,HAI DUONG,HAI DUONG

02203837815

20220619 02: 44

62h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO,DONG HOI,QUANG BINH

02323846969

20220620 10: 12

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0220002

BV DA KHOA HOA BINH 2

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220619 18: 53

57h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0207001

VPBANK HIEP HOA

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU,HIEP HOA,BAC GIANG

02043863544

20220620 07: 42

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1102073

VPBANK HO CHI MINH CDM

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220620 09: 54

67h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220620 06: 25

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0101017

VPBANK HA NOI I

5 DIEN BIEN PHU, PHUONG DIEN BIEN,BA DINH,HA NOI

02439423635

20220617 16: 05

92h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220618 11: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/6/2022

14

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220619 10: 12

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0158006

SONG HONG-NGHIA HUNG I

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220618 08: 07

75h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A1353003

ATM VPBANK TIEN GIANG CDM

1A HUNG VUONG, PHUONG 1,MY THO,TIEN GIANG

02733868848

20220620 13: 21

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3,GO VAP,HO CHI MINH

02838940692

20220620 09: 50

34h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

18

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG,DI AN,BINH DUONG

02743683979

20220620 09: 50

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/6/2022

19

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

02183897068

20220619 19: 24

90h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

20

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO,AN LAO,HAI PHONG

02253757799

20220619 17:31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/6/2022


VPBank NEO