Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/4/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0301001

VPBANK GIA LAI

30 TRAN PHU, PLEIKU, GIA LAI

02693864455

20220415 08: 49

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022

2

A1352002

VPBANK TRUNG SON CDM

49-51 DUONG 9A,BINHCHANH, HCM

02873042080

20220415 09: 01

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022

3

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG11,KCN VSIP BN,TS,B.NINH

02223893686

20220415 16: 59

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022

4

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KCNCAISON,HANGBANG,KV4,CANTHO

02923815766

20220415 02: 15

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 22/4/2022

5

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220418 13: 03

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220419 14: 05

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON CAT,H.YENDUNG,B.GIANG

02043555565

20220418 21: 31

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0369001

VPBANK YEN PHONG

THON NGONOI,X.TN,YENPHONG,B.NINH

02223681999

20220420 15: 14

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0242119

SAN GOLF SKYLAKE

HO VAN SON, CHUONG MY, HN

02435378701

20220420 13: 46

 

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0155008

ATM COOPMART BIEN HOA

121 QL15, TAN TIEN, B.HOA, D.NAI

02513948958

20220420 02: 53

 

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0242084

CONG AN QUAN BA DINH

37 DIEN BIEN PHU, BA DINH, HN

02439288880

20220420 13: 45

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20220421 05: 04

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 22/4/2022

13

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO18,TRUONGCHINH,X.TRUONG,N.DINH

02283830545

20220421 14: 09

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 22/4/2022

14

A0102056

BIG C CANTAVIL

1 AP 3 KDT MOI AN PHU, Q2, TPHCM

02838210076

20220421 13: 33

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 22/4/2022

15

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20220421 14: 21

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 22/4/2022

16

A0391001

VPBANK HOA LU

925 DAI CO VIET,HOA LU,NINH BINH

02293835666

20220421 10: 16

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 22/4/2022

17

A0367002

ATM VPBANK DI AN 02

18 DI AN-TRUONG KHE,DIAN,B.DUONG

02743795929

20220421 09: 08

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 22/4/2022


VPBank NEO