Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/6/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANG NAM

02353922003

20220614 10: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

2

A0226004

ATM LAP VO 1

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH,LAP VO,DONG THAP

02773876123

20220615 17: 34

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANG NAM

02353922003

20220614 13: 01

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A1359002

VPBANK CA MAU CDM

134 NGUYEN TAT THANH, PHUONG 8,CA MAU,CA MAU

02903580080

20220616 15: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0107004

ATM VINCOM CAN THO

209 DUONG 30-4, XUAN KHANH,CAN THO,CAN THO

02923815766

20220615 08: 47

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0226003

CONG TY CP DTPT QUOC GIA IDI

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH,LAP VO,DONG THAP

02773876123

20220617 10: 12

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A,LONG BIEN,HA NOI

02439288880

20220617 21: 56

92h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

8

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357-359 PHAM HUNG,BINH CHANH,HO CHI MINH

02837580686

20220617 10: 45

103h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

9

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA,HA TINH,HA TINH

02393685222

20220618 12: 17

77h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

10

A1161002

VPBANK LY TU TRONG CDM

126 LY TU TRONG, PHUONG AN THOI,BINH THUY,CAN THO

02923768788

20220617 17: 43

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

11

A0282001

VPBANK LE THANH NGHI

215 LE THANH NGHI,HAI DUONG,HAI DUONG

02203837815

20220619 02: 44

63h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

12

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO,DONG HOI,QUANG BINH

02323846969

20220620 10: 12

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

13

A0220002

BV DA KHOA HOA BINH 2

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220619 18: 53

47h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

14

A0207001

VPBANK HIEP HOA

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU,HIEP HOA,BAC GIANG

02043863544

20220620 07: 42

34h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

15

A1102073

VPBANK HO CHI MINH CDM

165-169 HAM NGHI,QUAN 1,HO CHI MINH

02838210076

20220620 09: 54

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

16

A1153004

ATM VPBANK NGHE AN CDM

NHA A, KHU TM, TP VINH, NGHE AN

02383588979

20220620 10: 16

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

17

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU,MONG CAI,QUANG NINH

02033789959

20220620 07: 41

34h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

18

A1178002

VPBANK PHAN HUY ICH CDM

242 PHAN HUY ICH, PHUONG 12,GO VAP,HO CHI MINH

02862929062

20220620 11: 50

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

19

A1180002

VPBANK HOANG HOA THAM CDM

26 HOANG HOA THAM, PHUONG 12,TAN BINH,HO CHI MINH

02839485827

20220620 12: 22

29h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

20

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

DUONG CU CHINH LAN,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220620 06: 25

35h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

21

A0101017

VPBANK HA NOI I

5 DIEN BIEN PHU, PHUONG DIEN BIEN,BA DINH,HA NOI

02439423635

20220617 16: 05

38h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

22

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220618 11: 54

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

23

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220619 10: 12

55h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

24

A0158006

SONG HONG-NGHIA HUNG I

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220618 08: 07

81h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

25

A0158007

SONG HONG-NGHIA HUNG II

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220620 12: 30

29h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

26

A1353003

ATM VPBANK TIEN GIANG CDM

1A HUNG VUONG, PHUONG 1,MY THO,TIEN GIANG

02733868848

20220620 13: 21

28h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

27

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3,GO VAP,HO CHI MINH

02838940692

20220620 09: 50

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

28

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG,DI AN,BINH DUONG

02743683979

20220620 09: 50

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022

29

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

02183897068

20220619 19: 24

46h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/6/2022


VPBank NEO