Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/5/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK TRUONG THI

63 TRUONG THI, TP THANH HOA

02373252688

20220514 08: 58

153h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20220516 18:08

93h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0158007

SONG HONG-NGHIA HUNG II

XA NGHIA THAI,NGHIAHUNG,NAM DINH

02283830545

20220517 20:02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/5/2022

4

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, LOC HA, NAM DINH

02283830545

20220518 15: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/5/2022

5

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LOSO1,KCN BINH AN, DI AN,B.DUONG

02743683979

20220518 13: 28

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/5/2022

6

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG,HOI AN,QUANGNAM

02353922003

20220516 15: 26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/5/2022


VPBank NEO