Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/12/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/12/2022

3

A0131004

CONG TY SEJIN ELECTRIC VINA

QUOC LO 2, PHUONG PHUC THANG, PHUC YEN, VINH PHUC

02113720138

20221219 15: 06

 

Thu hồi ATM

4

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20221218 01: 50

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/12/2022

5

A0191007

BENH VIEN HUNG VUONG

QL 2, XA CHI DAM, DOAN HUNG, PHU THO

02106261666

20221219 00: 04

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/12/2022

6

A0154006

CONG TY MAY JOY THANH HOA

XA QUANG CHINH, HUYEN QUANG XUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20221219 10: 04

 

Thu hồi ATM

7

A0276001

VPBANK DONG HA

17 TRAN HUNG DAO, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333559989

20221218 07: 39

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/12/2022

8

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG

02043555565

20221217 16: 14

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/12/2022


VPBank NEO