Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/10/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0383001

VPBANK BA RIA

44 BACH DANG, KP 2, PHUONG PHUOC TRUNG, BA RIA, BA RIA VUNG TAU

 

20221013 3:40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/10/2022

2

A0154001

VPBANK THANH HOA

LO 05-06 PHAN CHU TRINH, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20221015 20: 59

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/10/2022

4

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20221015 05: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/10/2022

5

A1355004

VPBANK QUAN 11 CDM

318-318A LANH BINH THANH, QUAN 11, HO CHI MINH

02873056622

20221017 08: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221017 08: 26

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132016

TONG CONG TY MAY BAC GIANG

349 GIAP HAI, PHUONG DINH KE, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221017 12: 54

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0155009

ATM BAO BI DAI LUC DONG NAI

LO 4-4A DUONG SO 10, KCN HO NAI 3, TRANG BOM, DONG NAI

02513948958

20221017 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/10/2022

9

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20221018 18: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/10/2022


VPBank NEO