Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/4/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET,T.AN,B.DUONG

02743662486

20220408 12: 37

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220412 10:25

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

3

A0301001

VPBANK GIA LAI

30 TRAN PHU, PLEIKU, GIA LAI

02693864455

20220415 08: 49

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022

4

A1352002

VPBANK TRUNG SON CDM

49-51 DUONG 9A,BINHCHANH, HCM

02873042080

20220415 09: 01

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 25/4/2022

5

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20220415 02: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132023

CONG TY FOSTER II

01 DUONG11,KCN VSIP BN,TS,B.NINH

02223893686

20220415 16: 59

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

7

A0158030

CTY TNHH THEP SHENGLI

KCN CAU NGHIN,TT AN BAI,T. BINH

02273642159

20220415 02: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KCNCAISON,HANGBANG,KV4,CANTHO

02923815766

20220415 02: 15

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

9

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20220415 16: 59

 

ATM đã hoạt động bình thường

10

A1102123

TT GIAO DICH NOVALAND CDM

2 BIS NGUYENTHIMINHKHAI,Q1,HCM

02838210076

20220417 02: 06

 

ATM đã hoạt động bình thường

11

A1252009

VPBANK LINH DAM CDM II

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20220417 10: 46

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0103003

VINCOM HAI PHONG

1 LE THANH TONG,NGOQUYEN, HP

02253757799

20220419 11: 43

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

13

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20220419 12: 52

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

14

A0156001

VPBANK AN GIANG

179-181 TRAN HUNG DAO,MY BINH,LX

02963855724

20220417 18: 18

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

15

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH

02223893686

20220419 07: 14

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

16

A0220002

BV DA KHOA HOA BINH 2

CU CHINH LAN, TP HOA BINH

02183897068

20220418 17: 55

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

17

A1338004

VPBANK HOI SO CDM

89 LANG HA, DONG DA, HN

02439288880

20220418 22: 39

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

18

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CNN PHUCUONG,DINHQUAN,D.NAI

02513948958

20220419 14: 48

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

19

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THONGIUA,TIENLUC,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220418 13: 03

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

20

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220419 14: 05

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

21

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON CAT,H.YENDUNG,B.GIANG

02043555565

20220418 21: 31

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

22

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

KIM TRANG,VIETLAP,TANYEN,B.GIANG

02043555565

20220418 19: 03

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

23

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG,NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20220419 11: 50

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022

24

A1370002

VPBANK THUONG TIN CDM

XA VAN BINH, THUONG TIN, HN

02432203333

20220419 10: 22

 

Dự kiến hoạt động lại ngày 20/4/2022


VPBank NEO