Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/10/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0383001

VPBANK BA RIA

44 BACH DANG, KP 2, PHUONG PHUOC TRUNG, BA RIA, BA RIA VUNG TAU

 

20221013 3:40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 19/10/2022

2

A0154001

VPBANK THANH HOA

LO 05-06 PHAN CHU TRINH, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20221015 20: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 19/10/2022

3

A0191008

CONG TY CP MAY SONG HONG PHU THO

KHU CONG NGHIEP CO TIET, TAM NONG, PHU THO

02106261666

20221015 14: 09

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 19/10/2022

5

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20221015 17: 13

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20221015 00: 52

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20221014 23: 43

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1286002

VPBANK HAM NGHI CDM

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, THANH KHE, DA NANG

02363575444

20221014 16: 34

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20221015 05: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 19/10/2022

10

A0157007

CTY TN TOAN CAU LDR

LO B-4-5-6 DS1,KCN THUAN DAO, BEN LUC, LONG AN

02723524524

20221016 01: 07

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0158029

CTY COMME DE GAMME VINA

CUM CN DONG LA, XA DONG LA, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20221016 21: 58

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284, XA QUE NHAM, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

20221016 11: 32

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0103008

CONG TY LUCKY VIETNAM I

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20221016 11: 33

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20221016 14: 40

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0282001

VPBANK LE THANH NGHI

215 LE THANH NGHI, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837815

20221016 01: 30

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A1355004

VPBANK QUAN 11 CDM

318-318A LANH BINH THANH, QUAN 11, HO CHI MINH

02873056622

20221017 08: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 19/10/2022

17

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221017 08: 26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 19/10/2022

18

A1165012

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH CDM 2

29T1, HOANG DAO THUY, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI

02462695986

20221018 10: 46

 

Đã di dời

19

A0132016

TONG CONG TY MAY BAC GIANG

349 GIAP HAI, PHUONG DINH KE, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221017 12: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 19/10/2022

20

A1297002

VPBANK PHAM HUNG CDM

TN W1-W2 LD HH, PHAM HUNG, P. ME TRI, NAM TU LIEM, HA NOI

02437606023

20221018 13: 18

 

Đã di dời


VPBank NEO